• بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی 

  • پنجمین نمایش بین المللی کاغذ، مقوا، کارتن، فراورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه