سینی با لبه نگهدارنده

کارتن معمولی  با درب های ساده و استاندارد مخصوص
​​​​​​​بسته بندی محصولات به شکل ساده و معمولی است

نیم کارتن مخصوص سفارشات خاص مثل اجاق گاز 
که درب زیر ندارد

کارتن درب دوبل 

کارتن دایکاتی  قفل دار 

کارتن تلسکوپی درونی و بیرونی 

منقسم یا خانه بند بعنوان جدا کننده محصولات داخل کارتن برای جلوگیری از صدمه استفاده میشود